10 اشتباه مدیران درمصاحبه استخدامی

10 اشتباه مدیران درمصاحبه استخدامی

اگر سال هاست که به عنوان یک مدیر یا مسئول استخدام در حال مصاحبه کردن هستید یا اینکه ممکن است روزی مسئول جذب و استخدام شوید، دراین مقاله کاران با 9 مورد از بزرگترین اشتباهات مدیران در مصاحبه استخدامی و راه حل های آن آشنا شوید.

1.بی احترامی و برخورد نامناسب با کارجو در مصاحبه

برخورد نامناسب، تحقیر کردن و فقط اشاره مستقیم به نقطه ضعف های رزومه کارجو بدون درنظر گرفتن توانایی هایش و حتی زیر سوال بردن سبک زندگی فرد، همگی مصداق برخوردهای نامناسب در مصاحبه استخدامی هستند. مدیران و مسئولان استخدام باید بدانند که مسئول ارزیابی توانایی های یک کارجو در ارتباط با سازمان خود هستند؛ نه اینکه فرد را نسبت به عالم هستی ارزیابی و قضاوت کنند.

2.به کارجو اطلاعات لازم داده نمی شود

خیلی ازمدیران چه درمصاحبه تلفنی چه حضوری، حوصله توضیح دادن به کارجو درباره سمت شغلی و شرکت را ندارند. آگهی های استخدامی هم اطلاعات کاملی ندارند. به همین خاطر کارجو به خاطر نداشتن اطلاعات کافی در مصاحبه دچار اضطراب و دستپاچگی می شود.به عنوان یک مدیر منابع انسانی یا مسئول مصاحبه تلاش کنید در مصاحبه به کارجو احساس امنیت و آرامش منتقل کنید. برای اینکه بدانید در مصاحبه تلفنی چه اطلاعاتی باید مطرح کنید این مقاله را بخوانید.

3.به کارجو در مصاحبه اضطراب وارد می شود

خیلی از مدیران متوجه نیستند که با رفتار نامناسب خود در مصاحبه به کارجو استرس می دهند. زمانی که یک کارجو در مصاحبه مضطرب است، قطعا اعتماد به نفس و تمرکز لازم برای پاسخ گویی هم ندارد. باید بدانیم فضای مصاحبه مثل محل نشستن، نوع گفتار تا زبان بدن مدیر مصاحبه همگی در القای آرامش یا استرس به کارجو تاثیر دارند. برای آشنایی با زبان بدن درست در مصاحبه استخدامی این مقاله را بخوانید.

4.بی نظمی در فرایند مصاحبه استخدامی

قرارها و تماس های بی وقت برای مصاحبه و درنظر نگرفتن شرایط کارجو برای هماهنگی مصاحبه، یکی از اشتباهات بزرگی است که مدیران استخدام مرتکب می شوند و نمی دانند چه تاثیری منفی روی کارجو و نتیجه استخدام در آن شرکت دارد.

5.دقت و وقت کافی برای مصاحبه گذاشته نشده است

خیلی از مدیران در مصاحبه وقت و توجه لازم برای یک مصاحبه نمی گذارند؛ ممکن است بارها در مصاحبه به ساعت خود نگاه کنند و اصلا به حرف کارجو گوش ندهند. این موضوع باعث می شود کارجو احساس کند کم ارزش است و این حس ناخوشایندی است که هرگز درباره آن شرکت فراموش نمی کند. هرچقدر هم به عنوان مدیران سرتان شلوغ است سعی کنید حتما یک زمان و حوصله کافی به مصاحبه اختصاص بدهید .

6.خرد کردن شخصیت و اعتماد به نفس یک کارجو

اگر به عنوان یک مدیر مصاحبه استخدام متوجه شدید کارجو درباره توانایی هایش منطقی فکر نمی کند نیازی نیست با برخورد نامناسب اعتماد به نفس کارجو را خرد کنید؛ اجازه بدهید کارجو کامل خودش را معرفی کند. در نهایت می توانید عنوان کنید فرد نیاز دارد تجارب بیشتری کسب کند و یا اینکه نیاز به آموزش بیشتری دارد.