معرفی شغل مهندس راه آهن

حمل و نقل یكی از عوامل اصلی و تعیین كننده در دنیای امروز است كه در اقتصاد، فرهنگ و در همه شئون اجتماعی جوامع، نقش چشمگیر و حیاتی دارد. در ...

10 اشتباه مدیران درمصاحبه استخدامی

اگر سال هاست که به عنوان یک مدیر یا مسئول استخدام در حال مصاحبه کردن هستید یا اینکه ممکن است روزی مسئول جذب و استخدام شوید، دراین مقاله کاران با 9 مورد ...